Llibre 4.01.08.08.Plànols generals.Vic – El Graell.Estructura general i orgànica